THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

Giá trị cho niềm tin bền vững

Đối tác tiêu biểu

VVI đặt Uy tín lên vị trí hàng đầu, lấy Uy tín làm vũ khí cạnh trạnh và bảo vệ Uy tín như bảo vệ danh dự của chính mình. VVI tâm niệm thiện chí là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh, thượng tôn pháp luật và duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội ở tiêu chuẩn cao nhất.

 1. KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

   

     

Doanh nghiệp Đà Nẵng - Results from #100

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                       BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

 

 

2. KHỐI TẬP ĐOÀN DOANH NGHIỆP

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ

TỔNG CTY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

 

 

TẬP ĐOÀN VINGROUP

 

 

 

3. KHỐI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGAN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆ NAM

NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI

NGÂN HÀNG TMCP XĂNG DẦU PETROLIMEX

 

 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

 

Để biết thêm chi tiết

Download hồ sơ năng lực tại đây

© Coppyright 2020 VVI - All right reserved
ĐẶT PHÒNG NHANH x
0.02895 sec| 2095.648 kb