THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

Giá trị cho niềm tin bền vững

Thẩm định giá tài sản vô hình

Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế
Thẩm định giá tài sản vô hình

- Tài sản vô hình là một tài sản không có hình thái vật chất (không giống như tài sản vật chất như máy móc và tòa nhà), thường rất khó đánh giá. Nó bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, nhượng quyền thương mại, lợi thế thương mại, nhãn hiệu và tên thương mại.

- Tài sản vô hình bao gồm các loại sau:

+ Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

+ Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như: quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản,…;

- Mục đích Thẩm định giá tài sản vô hình:

Giá trị tài sản cố định không có hình thái vật chất, nó thể hiện một giá trị đầu tư chi trả dần, được tính vào giá thành sản phẩm, như các giá trị mua bản quyền sản phẩm, bằng phát minh, sáng chế …

+ Cho phép doanh nghiệp xác định chính xác hơn giá trị của doanh nghiệp

+ Phục vụ cho việc xác định đúng các chi phí gắn với khấu hao tài sản cố định vô hình qua đó tính toán giá thành tốt hơn.

+ Giúp thuận tiện cho việc mua bán trao đổi các tài sản vô hình giữa các doanh nghiệp, Giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc hình thành các dự án phát triển các loại tài sản vô hình của mình.

+ Tài sản vô hình được thẩm định giá trong trường hợp: mua bán, chuyển nhượng; góp vốn liên doanh; tài cấu trúc doanh nghiệp: mua bán, sát nhập, chia tách, cổ phần hóa…; xử lý nợ; giải thể doanh nghiệp; đền bù, bảo hiểm, khiếu nại; hoạch toán kế toán, tính thuế.

- Các phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình

+ Phương pháp thẩm định giá dựa trên thu nhập

+ Phương pháp thẩm định giá dựa trên thị trường

+ Phương pháp thẩm định giá dựa trên chi phí

- Quy trình thẩm định giá tài sản vô hình

Gồm 06 cơ bản.

Bước 1: Xác định tổng quát về tài sản vô hình cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

Bước 2: Lập kế hoạch thẩm định giá.

Bước 3: Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

Bước 4: Phân tích thông tin tài sản vô hình.

Bước 5: Xác định giá trị tài sản vô hình cần thẩm định giá.

Bước 6: Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

- Hồ sơ Thẩm định giá tài sản vô hình cần:

+ Bằng cấp, quyết định của cơ quan có thẩm quyền xác nhận quyền sở hữu tài sản vô hình;

+ Các hợp đồng, thỏa thuận kinh tế có liên quan đến tài sản vô hình;

+ Tập hợp chi phí có liên quan đến tài sản vô hình.

+ Bằng chứng chứng minh tính hiệu quả kinh tế khi áp dụng hoặc sử dụng tài sản vô hình.

+ Các tài liệu khác có liên quan.

 

 

 

4 5 (1 đánh giá)
Đánh giá - Bình luận
bình luận, đánh giá về Thẩm định giá tài sản vô hình

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi

Để biết thêm chi tiết

Download hồ sơ năng lực tại đây

© Coppyright 2020 VVI - All right reserved
ĐẶT PHÒNG NHANH x
0.02992 sec| 2198.664 kb