VVI được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá

- Tịn tức nội bộ
VVI được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá
VVI được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Thẩm định giá và danh sách Thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề

Ngành Thẩm định giá là một trong những nghành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, Để được hoạt động trong lĩnh vực này doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ Thẩm định giá cần có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Bộ tài chính cấp. VVI  vinh dự được cấp giấy phép đó, điều đó chứng tỏ năng lực và trình độ của tổ chức tạo nên uy tín và sự tin tưởng cho khách hàng.

Bên cạnh đó VVI cũng có 6 Thẩm định viên được Bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại doanh nghiệp. Các Thẩm định viên của VVI đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề Thẩm định giá từ đó giúp Công ty trả kết quả cho khách hàng một cách chính xác và khách quan nhất. Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các thẩm định viên về giá và các doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định về thẩm định giá tại Luật giá và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, các tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 


Để biết thêm chi tiết

Download hồ sơ năng lực tại đây

© Coppyright 2020 VVI - All right reserved
ĐẶT PHÒNG NHANH x
0.08228 sec| 2085.641 kb