THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

THẨM ĐỊNH GIÁ VVI

Giá trị cho niềm tin bền vững

Vũ Đức Thắng

- Thâm niên công tác: Gần 15 năm kinh nghiệm tại: Công ty Cổ phần HBC Việt Nam, Công ty TNHH Orion Vina, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm Định Giá Việt Nam. Ông Thắng là chuyên gia trong lĩnh vực thẩm định giá Bất động sản, Thương hiệu, Thiết bị và xác định giá trị Doanh nghiệp.

- Thẩm định viên về giá số: IX14.1199;

- Cử nhân kinh tế;

- Chứng chỉ Bồi dưỡng thẩm định giá;

- Chứng nhận Bồi dưỡng nghiệp vụ thiết Kế toán;

- Chứng chỉ Quản lý dự án và đấu thầu;

- Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu;

- Chứng chỉ đào tạo Nghiệp vụ đấu giá;

- Chứng nhận định giá và môi giới bất động sản.

Để biết thêm chi tiết

Download hồ sơ năng lực tại đây

© Coppyright 2020 VVI - All right reserved
ĐẶT PHÒNG NHANH x
0.02822 sec| 2048.313 kb